«Եվ ինչպես Մովսեսն անապատում օձին բարձրացրեց, այնպես էլ Մարդու Որդին պետք է բարձրանա, որպեսզի ով նրան հավատում է, հավիտենական կյանք ունենա։ Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ իր միածին Որդուն տվեց, որպեսզի ով նրան հավատում է, չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Որովհետև Աստված իր Որդուն աշխարհ չուղարկեց՝ դատելու աշխարհը, այլ որպեսզի նրա միջոցով աշխարհը փրկվի։ Ով նրան հավատում է, չպիտի դատապարտվի, իսկ ով նրան չի հավատում, արդեն դատապարտված է, որովհետև չհավատաց Աստծու միածին Որդու անվանը։ Եվ ահա այս է դատաստանը. լույսը եկավ աշխարհ, սակայն մարդիկ խավարը լույսից ավելի սիրեցին, որովհետև իրենց գործերը չար էին։ Որովհետև յուրաքանչյուր ոք, ով չարիք է գործում, ատում է լույսը ու չի գալիս դեպի լույսը, որպեսզի իր գործերը հայտնի չդառնան։ Իսկ ով կատարում է այն, ինչ ճշմարիտ է, գալիս է դեպի լույսը, որպեսզի հայտնի դառնա, թե իր գործերը Աստծով են կատարվել»։Հովհաննեսի ավետարան 3:14-21

Տեր Հիսուս Քրիստոս մեզ ազատեց...

Հիսուս Քրիստոս ասաց. 
«Ահա իշխանությունը տվի ձեզ, կոխել օձերի եւ կարիճների վրա եւ թշնամու բոլոր զորության վրա, եւ ձեզ ոչինչ չի վնասի։ Սակայն նրա համար մի ուրախանաք՝ որ ոգիները ձեզ հնազանդում են, բայց առավել ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում։» Ղուկաս 10:19,20
    Սիրելի ընթերցողներ, նախորդ նյութերում դուք տեղեկացաք սատանայի ծրագրերի (որ այս ժամանակների հետ համապատասխանում է ) և նրա դիվային ոգիների գործունեությանն ու ներգործությանը: Սակայն Տեր Հիսուս Քրիստոս մեզ ազատեց այս ամենից: Ով որ Քրիստոսին ընդունել է նա ազատ է:
    «...սորա համար ասում է. Թէ Վեր ելաւ բարձրը, գերի առաւ գերութիւնը. Եւ մարդկանց պարգեւներ տուաւ»։ Եփեսացիս 4:8
    Եւ նա, որ մեղք է անում, սատանայիցն է. Որովհետեւ սատանան հենց սկզբից մեղանչում է, նրա համար հայտնվեց Աստծո Որդին, որ սատանայի գործերը քանդի։ Ամեն ով որ Աստուածանից է ծնված, մեղք չէ անում. որովհետեւ նրա սերմը նրանում մնում է, եւ չի կարող մեղանչել, որովհետեւ Աստվածանից է ծնված։ Սորանով են հայտնի Աստծո Որդիքը եւ սատանայի որդիքը։ 1 Հովհաննես 3:8-10
    Ուրեմն հիմա դատապարտութիւն չկա Հիսուս Քրիստոսումը լինողների համար, որ մարմնավորապես չեն վարվում, այլ հոգեւորապես։Որովհետեւ կեանքի հոգու օրենքը Հիսուս Քրիստոսումն՝ազատեց ինձ մեղքի եւ մահի օրենքից։ Որովհետեւ այն, որ անկարելի էր օրենքին, որ տկար էր մարմնի պատճառով, Աստված իր Որդին ուղարկելով մեղքի մարմնի նմանությունով եւ մեղքի համար՝ մեղքին դատապարտեց այն մարմնում. Հռովմաեցիս 8:1-3
    Իմ ոչխարներն իմ ձայնը լսում են, եւ ես ճանաչում եմ նրանց, եւ իմ ետեւից գալիս են։ Եւ ես հավիտենական կյանք եմ տալիս նրանց, եւ նրանք հավիտյան չեն կորչի, եւ ոչ ով չի հափշտակի նրանց իմ ձեռից։ Իմ Հայրը որ նրանց տվեց ինձ, ամենից մեծ է, եւ ոչ ով կարող չէ իմ Հոր ձեռից հափշտակել նրանց։ Ես եւ Հայրը մի ենք։ Հովհաննես 10:27-30
    Ցնծա՛ ով հոգի, որ դու Հիսուսի մեջ ես, «Կացէք ինձանում՝ եւ ես ձեզանում» Հովհաննես 15:4

Գրիգոր Նարեկացու խոսքերը

ԲԱՆ ԽԱ
Ի խորոց սրտի խոսք Աստծո հետ
Ա
Ո՜վ ամենօրհնյալ որդիդ Աստծո,
Կենդանարար հոր անքնին ծնունդ,
Քեզ համար չկա անկարելի ու անհնար ոչինչ.
Բավական է, որ ծագի անստվեր ճաճանչը փառքի քո ողորմության,
Որպեսզի իսկույն հալվի ամեն մեղք,
Դևը հալածվի, հանցանքը ջնջվի,
Կապանքը խզվի, խորտակվի շղթան,
Մահացածները կենդանածնվեն,
Խոցը բժշկվի, վերքն առողջանա,
Վերանա ամեն ապականություն,
Թախիծն ընկրկի, ողբը նահանջի,
Խավարը փախչի, մութը վերանա, գիշերը գնա,
Չարիքը չքվի, տագնապն հեռանա,
Հուսահատությունն հալածվի անհետ,
Եվ թագավորի ձեռքդ ամենակար, քավիչ բոլորի։

Բ
Դու, որ եկել ես մարդկային հոգին
Փրկելու, ոչ թե կորցնելու համար,
Ների՛ր անհամար չարիքները իմ
Ամենաառատ քո ողորմությամբ,
Զի դու ես միայն երկնքում անճառ, երկրում անզնին,
Գոյության բոլոր տարերքների մեջ,
Աշխարհի բոլոր եզրածագերում,
Սկիզբն համայնի և ամեն ինչում՝ ամբողջ լրությամբ,
Օրհնյա՜լ ի բարձունս.
Եվ քեզ սուրբ Հոգուդ ու հորդ հետ փա՜ռք
հավիտյանս, ամեն։Այլ թեմաներ

Հարուստի և աղքատի հույսը։ (Սպանում են աղքատի որդուն)

Թագավորն ու երիտասարդ կալանավորը

Բոլորը պիտի լսեն ու միշտ հիշեն այս պատմությունը։

Պարույր Սևակ

Ապշելի դեպք։ Ինչ-որ մեկը թաքնված է մահճակալի տակ։

Չար դեղերի զոհերը

Քարոզ՝ Տիրոջ հրաշափառ հարության մասին