Նա փրկեց մեզ և կանչեց սուրբ կոչումով, ո'չ թե մեր գործերուն համեմատ, հապա' Իր առաջադրության ու շնորհքին համաձայն...
  • 27 Իմ երկիւղը կ’ուղարկեմ քո առաջին, եւ կ’շփոթեցնեմ այն բոլոր ժողովուրդը, որոնց մէջ դու գնում ես, եւ քո բոլոր թշնամիների մէջքը քեզ կ’դարձնեմ.

4 августа 2012 г.

Ոգիներ

Սիրելի ընթերցող, նախորդ նյութը, որ ձեզ ներկայացրեցի, այն պատճառով էր, որ ավելի զգույշ լինենք մեր թշնամուց: Ստորև բերված է իրականում գոյություն ունեցող ոգիների և նրանց դրսևորումների ցանկը: Այս թվարկումներն արված են միայն նրա համար, որպեսզի ուշադրություն դարձնենք այն ոգիների վրա, որոնք կարող են հանդիպել կյանքում: Այն չի հավակնում լիակատարություն, ինչպես նաև թվարկված խմբերն անփոփոխ չեն համարվում:

Комментариев нет:

Отправить комментарий