«Եվ ինչպես Մովսեսն անապատում օձին բարձրացրեց, այնպես էլ Մարդու Որդին պետք է բարձրանա, որպեսզի ով նրան հավատում է, հավիտենական կյանք ունենա։ Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ իր միածին Որդուն տվեց, որպեսզի ով նրան հավատում է, չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Որովհետև Աստված իր Որդուն աշխարհ չուղարկեց՝ դատելու աշխարհը, այլ որպեսզի նրա միջոցով աշխարհը փրկվի։ Ով նրան հավատում է, չպիտի դատապարտվի, իսկ ով նրան չի հավատում, արդեն դատապարտված է, որովհետև չհավատաց Աստծու միածին Որդու անվանը։ Եվ ահա այս է դատաստանը. լույսը եկավ աշխարհ, սակայն մարդիկ խավարը լույսից ավելի սիրեցին, որովհետև իրենց գործերը չար էին։ Որովհետև յուրաքանչյուր ոք, ով չարիք է գործում, ատում է լույսը ու չի գալիս դեպի լույսը, որպեսզի իր գործերը հայտնի չդառնան։ Իսկ ով կատարում է այն, ինչ ճշմարիտ է, գալիս է դեպի լույսը, որպեսզի հայտնի դառնա, թե իր գործերը Աստծով են կատարվել»։Հովհաննեսի ավետարան 3:14-21

Սատանայի համաժողովը

(Զգուշացման համար)
Ո՛վ մարդկություն, մեր հոգիների թշնամին՝ սատանան ծիծաղում է մեզ վրա՝ հաջողացնելով իր նպատակները: Ներքևում տեղադրված տեսանյութը հեքիաթ չի: Սատանան շատերին է խաբում ու գցում այս աշխարհի հոգսերի և այլ դատարկ զբաղմունքների մեջ: Եկեք ավելի զգույշ ու զգոն լինենք, որպեսզի չկորսվենք: Անկեղծորեն այս խոսքը կատարե՛ք. Փորձեցէ՛ք դուք ձեզ՝ թէ հաւատքին մէ՛ջն էք. քննեցէ՛ք դուք ձեզ...։ (Բ Կորնթ. 13:5):
Սկսեք հենց ձեզնից, ինչո՞վ եք զբաղվում ամբողջ օրը... Լա՛վ քննեցեք:


Սատանան շատ հնարքներ է հնարում մեզ վերացնելու համար, նա նաև կուրացրել է անհավատներին (Բ Կորնթ. 4:4): Սակայն Աստված միշտ զգուշացնում է: Մի գուցե այս պահին էլ՝ Աստված քե՛զ է զգուշացնում, քանզի գրված է.
Նրա համար ինչպես Սուրբ Հոգին ասում է. <<Այսօր եթե նրա ձայնը լսեք մի խստացնեք ձեր սրտերը...>> (Եբր. 3:7):
  Լսե՛նք Աստծու ձայնը, զգուշանա՛նք: Կարդացե՛ք Ղուկաս 21:34, Հովնան 2:8, Հակոբոս 4:7-10, Ա Պետրոս 5:8, Եփեսացիների 6:10-18, Հայտնություն 3:14-22, Ա Թեսաղոնիկե. 5 գլուխները և զգուշացեք:
  Իսկ եթե արթուն չեք՝ լսե՛ք Աստծու պատգամը առաքյալի միջոցով. <<Արթնցի՛ր, դուն որ կը քնանաս, ու կանգնէ՛ մեռելներէն, եւ Քրիստոս պիտի փայլի քու վրադ>>: (Եփեսացիս 5:14): 
  Եվ վերջում, սիրելիներ, Հովհաննես առաքյալի առաջին թղթի 2-րդ գլխի 1 և 2 խոսքերը. <<Որդեակնե՛ր իմ, այս բանը գրում եմ ձեզ, որպէսզի չմեղանչէք. իսկ եթէ մէկը մեղանչի, Աստծու առաջ բարեխօս ունենք Յիսուս Քրիստոսին՝ Արդարին եւ Անարատին. եւ նա՛ է քաւութիւնը մեր մեղքերի, եւ ոչ միայն մեր մեղքերի, այլեւ՝ ամբողջ աշխարհի>>:


(Տեսանյութի հիմքը վերցված է  www.jesus-hripsime.blogspot.com բլոգկայքից)

Այլ թեմաներ

Թագավորն ու երիտասարդ կալանավորը

Հարուստի և աղքատի հույսը։ (Սպանում են աղքատի որդուն)

Բոլորը պիտի լսեն ու միշտ հիշեն այս պատմությունը։

Պարույր Սևակ

Ապշելի դեպք։ Ինչ-որ մեկը թաքնված է մահճակալի տակ։

Քարոզ՝ Տիրոջ հրաշափառ հարության մասին

Չար դեղերի զոհերը