Նա փրկեց մեզ և կանչեց սուրբ կոչումով, ո'չ թե մեր գործերուն համեմատ, հապա' Իր առաջադրության ու շնորհքին համաձայն...
  • 15 Չ’գիտէ՞ք՝ որ ձեր մարմինները Քրիստոսի անդամներն են. Ապա Քրիստոսի անդամներն առնեմ պոռնիկի անդա՞մ շինեմ. Քաւ լիցի։

22 июня 2012 г.

Եկուր Հիսուս

Եվ Հոգին և հարսն ասում են. 
"Եկ". և լսողն ասե. "Եկ"... 

Հայտնություն 22:17

Комментариев нет:

Отправить комментарий