Նա փրկեց մեզ և կանչեց սուրբ կոչումով, ո'չ թե մեր գործերուն համեմատ, հապա' Իր առաջադրության ու շնորհքին համաձայն...
  • 27 Իմ երկիւղը կ’ուղարկեմ քո առաջին, եւ կ’շփոթեցնեմ այն բոլոր ժողովուրդը, որոնց մէջ դու գնում ես, եւ քո բոլոր թշնամիների մէջքը քեզ կ’դարձնեմ.

22 июня 2012 г.

Եկուր Հիսուս

Եվ Հոգին և հարսն ասում են. 
"Եկ". և լսողն ասե. "Եկ"... 

Հայտնություն 22:17

Комментариев нет:

Отправить комментарий