Նա փրկեց մեզ և կանչեց սուրբ կոչումով, ո'չ թե մեր գործերուն համեմատ, հապա' Իր առաջադրության ու շնորհքին համաձայն...
  • 15 Չ’գիտէ՞ք՝ որ ձեր մարմինները Քրիստոսի անդամներն են. Ապա Քրիստոսի անդամներն առնեմ պոռնիկի անդա՞մ շինեմ. Քաւ լիցի։

20 июня 2012 г.

Ուրախ եմ ՄԱՐԱՆԱԹԱ

Երանի նրանց, ովքեր մասնակցելու են երկնային ուրախությանը՝ Գառան հարսանիքին:

1 Թեսաղոնիկե 4:15-17
 <<...որովհետեւ Տէրն ինքը, ազդարարութեան նշանով, հրեշտակապետի ձայնով եւ Աստծու շեփորով պիտի իջնի երկնքից, եւ Քրիստոսով մեռածները առաջինը յարութիւն պիտի առնեն.  ապա եւ մենք, որ կենդանի մնացած պիտի լինենք, նրանց հետ միասին պիտի յափշտակուենք-տարուենք ամպերի վրայից Տիրոջ առաջ օդում եւ այդպէս մշտապէս Տիրոջ հետ պիտի լինենք։ Ուրեմն, մխիթարեցէ՛ք միմեանց այս խօսքերով>>։


Հայտնություն 19:7-9
Ուրախանանք եւ ցնծանք ու փառք տանք նրան, քանի որ հասաւ Գառան հարսանիքի ժամը, եւ կինը՝ նրա հարսը, պատրաստուեցհարսին տրուեց հագնելու սպիտակ, մաքուր եւ լուսափայլ բեհեզ։ Եւ այդ բեհեզը խորհրդանշում է սրբերի արդարութիւնը։ Եւ երէցներից մէկն ինձ ասաց. <<Գրի՛ր այս բանը. երանելի՜ են բոլոր նրանք, որ կանչուած են Գառան հարսանիքի ընթրիքին>>։Комментариев нет:

Отправить комментарий