Նա փրկեց մեզ և կանչեց սուրբ կոչումով, ո'չ թե մեր գործերուն համեմատ, հապա' Իր առաջադրության ու շնորհքին համաձայն...
  • 15 Չ’գիտէ՞ք՝ որ ձեր մարմինները Քրիստոսի անդամներն են. Ապա Քրիստոսի անդամներն առնեմ պոռնիկի անդա՞մ շինեմ. Քաւ լիցի։

30 апреля 2012 г.

Պոկված տերև

Կանաչ տերևը երբ պոկում ենք իր ճյուղից, նա մահանում է, բայց իր տեսքը չի կորցնում, այն մնում է կանաչ ու փարթամ որոշ ժամանակ, իսկ հետո աստիճանաբար թառամում ու չորանում է: Նույնպես էլ հոգևոր կյանքն է, երբ հավատացյալը պոկվում է Աստծուց, արտաքնապես չի երևում այդ, սակայն որոշ ժամանակ անց իր սիրտն ու գործերը փաստում են այդ:
Արթուն կենանք, ու հսկում անենք սիրելիներս: 
Աշխարհը մեզ է փափագում, մենք էլ հակառակը, փափագենք մնալ Հիսուսի մեջ:


Комментариев нет:

Отправить комментарий