Նա փրկեց մեզ և կանչեց սուրբ կոչումով, ո'չ թե մեր գործերուն համեմատ, հապա' Իր առաջադրության ու շնորհքին համաձայն...
  • 27 Իմ երկիւղը կ’ուղարկեմ քո առաջին, եւ կ’շփոթեցնեմ այն բոլոր ժողովուրդը, որոնց մէջ դու գնում ես, եւ քո բոլոր թշնամիների մէջքը քեզ կ’դարձնեմ.

27 апреля 2012 г.

Լույս լինի

Աստված ասաց. <<Լույս լինի>> և լույս եղավ: Ծննդոց 1:3
Եվ Աստված ստեղծեց ամենը, ինչ որ կա, սակայն մարդը կուրացավ իր գործած քայլի պատճառով: Աստված կրկին լուսավորում է մեր սրտերը այդ համատարած խավարից Իր Որդու  միջոցով, կրկին ասաց. <<Լույս լինի>>
  Մատթեոս 4:13 Եւ թողնելով Նազարէթը՝ եկաւ բնակուեց Կափառնայումում, ծովեզերքի մօտ, Զաբուղոնի եւ Նեփթաղիմի սահմաններում
14 որպէսզի կատարուի Եսայի մարգարէի բերանով ասուած խօսքը.
15 <<Երկի՛ր Զաբուղոնի եւ երկի՛ր Նեփթաղիմի, ճանապա՛րհ ծովի, միւս ա՛փը Յորդանանի, Գալիլիա՛ հեթանոսների,
16 խաւարի մէջ նստած ժողովուրդը մեծ լոյս տեսաւ. եւ լոյս ծագեց նրանց վրայ, որ նստում էին մահուան երկրի եւ ստուերների մէջ>>
17 Դրանից յետոյ Յիսուս սկսեց քարոզել եւ ասել. <<Ապաշխարեցէ՛ք, որովհետեւ երկնքի արքայութիւնը մօտեցել է>>: 

Եփեսացիս 5:14Ուստի կ՚ըսէ. <<Արթնցի՛ր, դուն որ կը քնանաս, ու կանգնէ՛ մեռելներէն, եւ Քրիստոս պիտի փայլի քու վրադ>>: 

Комментариев нет:

Отправить комментарий