Նա փրկեց մեզ և կանչեց սուրբ կոչումով, ո'չ թե մեր գործերուն համեմատ, հապա' Իր առաջադրության ու շնորհքին համաձայն...
  • 15 Չ’գիտէ՞ք՝ որ ձեր մարմինները Քրիստոսի անդամներն են. Ապա Քրիստոսի անդամներն առնեմ պոռնիկի անդա՞մ շինեմ. Քաւ լիցի։

21 апреля 2012 г.

Երանելիները

Ովքե՞ր են երանելիները,
Ամենակարող Աստծո խոսքով
սրանք են...

                         (Մատթեոս 5)

Комментариев нет:

Отправить комментарий