Նա փրկեց մեզ և կանչեց սուրբ կոչումով, ո'չ թե մեր գործերուն համեմատ, հապա' Իր առաջադրության ու շնորհքին համաձայն...
  • 15 Չ’գիտէ՞ք՝ որ ձեր մարմինները Քրիստոսի անդամներն են. Ապա Քրիստոսի անդամներն առնեմ պոռնիկի անդա՞մ շինեմ. Քաւ լիցի։

15 апреля 2012 г.

Մեղքի գերություն

Ջանք մի' թափիր,
քո ուժերով չ'ի ստացվի
Միայն Հիսուսով
կա ազատագրում:
Կարդա Աստվածաշունչ, որ լուսավորվես...

Комментариев нет:

Отправить комментарий