Նա փրկեց մեզ և կանչեց սուրբ կոչումով, ո'չ թե մեր գործերուն համեմատ, հապա' Իր առաջադրության ու շնորհքին համաձայն...
  • 15 Չ’գիտէ՞ք՝ որ ձեր մարմինները Քրիստոսի անդամներն են. Ապա Քրիստոսի անդամներն առնեմ պոռնիկի անդա՞մ շինեմ. Քաւ լիցի։

12 апреля 2012 г.

Հոր սիրո նամակը

Աստված սեր է

Հիմքը վերցված է
Աստվածաշնչից
(51 խոսք)

Комментариев нет:

Отправить комментарий