Նա փրկեց մեզ և կանչեց սուրբ կոչումով, ո'չ թե մեր գործերուն համեմատ, հապա' Իր առաջադրության ու շնորհքին համաձայն...
  • 27 Իմ երկիւղը կ’ուղարկեմ քո առաջին, եւ կ’շփոթեցնեմ այն բոլոր ժողովուրդը, որոնց մէջ դու գնում ես, եւ քո բոլոր թշնամիների մէջքը քեզ կ’դարձնեմ.

23 февраля 2012 г.

Հավատա Հիսուսին

Քննեցէ՛ք Գրքերը, քանի որ կարծում էք, թէ նրանցով յաւիտենական կեանք կ՚ունենաք: Բայց այդ Գրքերն իսկ վկայում են իմ մասին, որովհետեւ դուք կարծում էք, թէ յաւիտենական կեանք ունէք:
Եւ դուք չէք կամենում դէպի ինձ գալ, որպէսզի կեանք ունենաք: (Հովհ. 5:39-40) 
  Անգլիացի մի քարոզիչ Հոլանդիայում քարոզելիս հետևյալն ասաց. <<Ենթադրենք, թե կամենում եմ որևէ քաղաք գնալ, բայց ճանապարհը չգիտեմ: Ցուցանակի վրա կարդում եմ այդ քաղաքի անունը, սակայն դա չի նշանակում, թե արդեն տեղ հասա: Դեռ անհրաժեշտ է ընթանալ նշված ուղղությամբ>>:
  Հովհաննու ավետարանի հինգերորդ գլխում կարդում ենք, որ հրեաները Հիսուսին հալածեցին, որովհետև շաբաթ օրով մի հիվանդի էր բժշկել: Բայց չէ± որ Հիսուսն ինքն էր շաբաթ օրվա տերը: Նա այսպես պատասխանեց. <<Իմ Հայրը մինչև հիմա գործում է, ուրեմն, ես ևս գործում եմ>> (Հովհ. 5:17): Հրեաները եզրակացրեցին, որ Հիսուս իրեն հավասար է դասում Աստծո հետ: Հիսուս բացատրեց նրանց, թե միայն Հին Կտակարանը սերտելով` նրանք չեն կարող հավիտենական կյանք ունենալ, այլ նաև պետք է Աստծո Որդուն դառնան: 
  Ինչպես որ ցուցանակում միայն քաղաքի անունը նշելը դեռ այդ քաղաքը չի կարող հասցնել, այնպես էլ` առանց Փրկչին հավատալու, Սուրբ Գրքից համարներ ընթերցելով միայն` հավիտենական կյանք և  երկնքում օթևան պիտի չունենա ոչ ոք:

Комментариев нет:

Отправить комментарий