«Եվ ինչպես Մովսեսն անապատում օձին բարձրացրեց, այնպես էլ Մարդու Որդին պետք է բարձրանա, որպեսզի ով նրան հավատում է, հավիտենական կյանք ունենա։ Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ իր միածին Որդուն տվեց, որպեսզի ով նրան հավատում է, չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Որովհետև Աստված իր Որդուն աշխարհ չուղարկեց՝ դատելու աշխարհը, այլ որպեսզի նրա միջոցով աշխարհը փրկվի։ Ով նրան հավատում է, չպիտի դատապարտվի, իսկ ով նրան չի հավատում, արդեն դատապարտված է, որովհետև չհավատաց Աստծու միածին Որդու անվանը։ Եվ ահա այս է դատաստանը. լույսը եկավ աշխարհ, սակայն մարդիկ խավարը լույսից ավելի սիրեցին, որովհետև իրենց գործերը չար էին։ Որովհետև յուրաքանչյուր ոք, ով չարիք է գործում, ատում է լույսը ու չի գալիս դեպի լույսը, որպեսզի իր գործերը հայտնի չդառնան։ Իսկ ով կատարում է այն, ինչ ճշմարիտ է, գալիս է դեպի լույսը, որպեսզի հայտնի դառնա, թե իր գործերը Աստծով են կատարվել»։Հովհաննեսի ավետարան 3:14-21

Հավատա Հիսուսին

Քննեցէ՛ք Գրքերը, քանի որ կարծում էք, թէ նրանցով յաւիտենական կեանք կ՚ունենաք: Բայց այդ Գրքերն իսկ վկայում են իմ մասին, որովհետեւ դուք կարծում էք, թէ յաւիտենական կեանք ունէք:
Եւ դուք չէք կամենում դէպի ինձ գալ, որպէսզի կեանք ունենաք: (Հովհ. 5:39-40) 
  Անգլիացի մի քարոզիչ Հոլանդիայում քարոզելիս հետևյալն ասաց. <<Ենթադրենք, թե կամենում եմ որևէ քաղաք գնալ, բայց ճանապարհը չգիտեմ: Ցուցանակի վրա կարդում եմ այդ քաղաքի անունը, սակայն դա չի նշանակում, թե արդեն տեղ հասա: Դեռ անհրաժեշտ է ընթանալ նշված ուղղությամբ>>:
  Հովհաննու ավետարանի հինգերորդ գլխում կարդում ենք, որ հրեաները Հիսուսին հալածեցին, որովհետև շաբաթ օրով մի հիվանդի էր բժշկել: Բայց չէ± որ Հիսուսն ինքն էր շաբաթ օրվա տերը: Նա այսպես պատասխանեց. <<Իմ Հայրը մինչև հիմա գործում է, ուրեմն, ես ևս գործում եմ>> (Հովհ. 5:17): Հրեաները եզրակացրեցին, որ Հիսուս իրեն հավասար է դասում Աստծո հետ: Հիսուս բացատրեց նրանց, թե միայն Հին Կտակարանը սերտելով` նրանք չեն կարող հավիտենական կյանք ունենալ, այլ նաև պետք է Աստծո Որդուն դառնան: 
  Ինչպես որ ցուցանակում միայն քաղաքի անունը նշելը դեռ այդ քաղաքը չի կարող հասցնել, այնպես էլ` առանց Փրկչին հավատալու, Սուրբ Գրքից համարներ ընթերցելով միայն` հավիտենական կյանք և  երկնքում օթևան պիտի չունենա ոչ ոք:

Այլ թեմաներ

Հարուստի և աղքատի հույսը։ (Սպանում են աղքատի որդուն)

Թագավորն ու երիտասարդ կալանավորը

Բոլորը պիտի լսեն ու միշտ հիշեն այս պատմությունը։

Պարույր Սևակ

Ապշելի դեպք։ Ինչ-որ մեկը թաքնված է մահճակալի տակ։

Չար դեղերի զոհերը

Քարոզ՝ Տիրոջ հրաշափառ հարության մասին