Նա փրկեց մեզ և կանչեց սուրբ կոչումով, ո'չ թե մեր գործերուն համեմատ, հապա' Իր առաջադրության ու շնորհքին համաձայն...
  • 15 Չ’գիտէ՞ք՝ որ ձեր մարմինները Քրիստոսի անդամներն են. Ապա Քրիստոսի անդամներն առնեմ պոռնիկի անդա՞մ շինեմ. Քաւ լիցի։

15 февраля 2012 г.

Մարդու սրտում

   Մարդու սրտում տեղ կա ամեն տեսակ ցանկությունների, ծրագրերի ու հաճույքների համար: Անգամ մեղքն է տեղ գտել այնտեղ: Սակայն Հիսուս Քրիստոսի համար տեղ չկա: Իսկ Նա քո սրտի դուռն է բախում:
   Մի՞թե Նա այս տարի էլ սրտիդ դուռը փակ պիտի տեսնի:

Комментариев нет:

Отправить комментарий