Նա փրկեց մեզ և կանչեց սուրբ կոչումով, ո'չ թե մեր գործերուն համեմատ, հապա' Իր առաջադրության ու շնորհքին համաձայն...
  • 15 Չ’գիտէ՞ք՝ որ ձեր մարմինները Քրիստոսի անդամներն են. Ապա Քրիստոսի անդամներն առնեմ պոռնիկի անդա՞մ շինեմ. Քաւ լիցի։

29 февраля 2012 г.

Մարդու ներսը

4...աւելի շատ հեշտասէր, քան աստուածասէր

5 մարդիկ, որ ունեն աստուածապաշտութեան կերպարանք, սակայն ուրացել են նրա զօրութիւնը: (Ա Տիմ. 3)


Ով որ չի թողել մեղքը, ու Աստծուն է կանչում:
Եկեք մեզ չխափենք...

Комментариев нет:

Отправить комментарий