Նա փրկեց մեզ և կանչեց սուրբ կոչումով, ո'չ թե մեր գործերուն համեմատ, հապա' Իր առաջադրության ու շնորհքին համաձայն...
  • 27 Իմ երկիւղը կ’ուղարկեմ քո առաջին, եւ կ’շփոթեցնեմ այն բոլոր ժողովուրդը, որոնց մէջ դու գնում ես, եւ քո բոլոր թշնամիների մէջքը քեզ կ’դարձնեմ.

29 февраля 2012 г.

Մարդու ներսը

4...աւելի շատ հեշտասէր, քան աստուածասէր

5 մարդիկ, որ ունեն աստուածապաշտութեան կերպարանք, սակայն ուրացել են նրա զօրութիւնը: (Ա Տիմ. 3)


Ով որ չի թողել մեղքը, ու Աստծուն է կանչում:
Եկեք մեզ չխափենք...

Комментариев нет:

Отправить комментарий