Նա փրկեց մեզ և կանչեց սուրբ կոչումով, ո'չ թե մեր գործերուն համեմատ, հապա' Իր առաջադրության ու շնորհքին համաձայն...
  • 15 Չ’գիտէ՞ք՝ որ ձեր մարմինները Քրիստոսի անդամներն են. Ապա Քրիստոսի անդամներն առնեմ պոռնիկի անդա՞մ շինեմ. Քաւ լիցի։

12 февраля 2012 г.

Դագաղը պատած էր բազմապիսի ծաղիկներով: Մտերիմները եկել էին հրաժեշտ տալու իրենց մարզիկ ընկերոջը: Շատ անսպասելի էր նրա մահը:
    Մի օր նրա շունը, կատաղության նոպայով բռնված, հարձակվել էր նրա կնոջ ու զավակի վրա... (շարունակությունը)

Комментариев нет:

Отправить комментарий