Նա փրկեց մեզ և կանչեց սուրբ կոչումով, ո'չ թե մեր գործերուն համեմատ, հապա' Իր առաջադրության ու շնորհքին համաձայն...
  • 15 Չ’գիտէ՞ք՝ որ ձեր մարմինները Քրիստոսի անդամներն են. Ապա Քրիստոսի անդամներն առնեմ պոռնիկի անդա՞մ շինեմ. Քաւ լիցի։

25 февраля 2012 г.

Աստծո խոսքը

  Մոտավորապես հարյուր տարի առաջ մի հայտնի մտավորական այպես խոսեց Աստծո և հավատի մասին. <<Մարդը կույր ու անհոգ է աներևույթի հանդեպ: Նա նույնիսկ չի գիտակցում, որ իր մարմինն ապականացու է: Մարդ էակը ոչ մի խրատ չի ընդունում>>:
  Աստված սա գիտի և դեղատոմս ունի պատրաստած, որը կիրառելի է բոլորի համար, միայն թե գործածվի ճշտորեն: Մարդը փնտրում է Աստծուն, նա Աստծո տված բալասանի կարիքն ունի, սակայն, փորձում է փոխել գործածելու կերպը: Որքա'ն ծիծաղելի է:
     Մենք չպետք է թույլ տանք, որ Աստծո խոսքը, որի համար մեր նախահայրերը հալածվեցին, իրենց կյանքը վտանգեցին, որևէ մեկի կողմից խաբեության ու ցնորքի քողի ներքո անտեսվի: Այսօր մենք պարտավոր ենք պահպանել այն:

Комментариев нет:

Отправить комментарий