13 февр. 2012 г.

Երեկոյան Կանադայի մի ֆերմեր, ձի նստած, դաշտավայրով տուն էր վերադառնում:
Ձյունը ծածկել էր չորս կողմը: Երկինքը պատված էր ամպերով: Եվ հանկարծ...(շարունակությունը)