Նա փրկեց մեզ և կանչեց սուրբ կոչումով, ո'չ թե մեր գործերուն համեմատ, հապա' Իր առաջադրության ու շնորհքին համաձայն...
  • 27 Իմ երկիւղը կ’ուղարկեմ քո առաջին, եւ կ’շփոթեցնեմ այն բոլոր ժողովուրդը, որոնց մէջ դու գնում ես, եւ քո բոլոր թշնամիների մէջքը քեզ կ’դարձնեմ.

13 февраля 2012 г.

Երեկոյան Կանադայի մի ֆերմեր, ձի նստած, դաշտավայրով տուն էր վերադառնում:
Ձյունը ծածկել էր չորս կողմը: Երկինքը պատված էր ամպերով: Եվ հանկարծ...(շարունակությունը)

Комментариев нет:

Отправить комментарий