Նա փրկեց մեզ և կանչեց սուրբ կոչումով, ո'չ թե մեր գործերուն համեմատ, հապա' Իր առաջադրության ու շնորհքին համաձայն...
  • 15 Չ’գիտէ՞ք՝ որ ձեր մարմինները Քրիստոսի անդամներն են. Ապա Քրիստոսի անդամներն առնեմ պոռնիկի անդա՞մ շինեմ. Քաւ լիցի։

13 февраля 2012 г.

Երեկոյան Կանադայի մի ֆերմեր, ձի նստած, դաշտավայրով տուն էր վերադառնում:
Ձյունը ծածկել էր չորս կողմը: Երկինքը պատված էր ամպերով: Եվ հանկարծ...(շարունակությունը)

Комментариев нет:

Отправить комментарий