Նա փրկեց մեզ և կանչեց սուրբ կոչումով, ո'չ թե մեր գործերուն համեմատ, հապա' Իր առաջադրության ու շնորհքին համաձայն...
  • 15 Չ’գիտէ՞ք՝ որ ձեր մարմինները Քրիստոսի անդամներն են. Ապա Քրիստոսի անդամներն առնեմ պոռնիկի անդա՞մ շինեմ. Քաւ լիցի։

12 февраля 2012 г.

Ղուկասի ավետարանից


Ոչ մի դերասան աշխարհում արժանի չէ և չի կարող Հիսուս Քրիստոսի դերը կատարել, 
ուստի սա դիտենք որպես օրինակ:Комментариев нет:

Отправить комментарий