Նա փրկեց մեզ և կանչեց սուրբ կոչումով, ո'չ թե մեր գործերուն համեմատ, հապա' Իր առաջադրության ու շնորհքին համաձայն...
  • 21 Եւ նորա մեծաւորը պիտի իրանից լինի, եւ նորա իշխանն իր միջիցը պիտի դուրս գայ, եւ ես պիտի մօտեցնեմ նորան, եւ նա պիտի մօտ լինի ինձ. որովհետեւ ո՞վ է նա որ վս...

19 января 2012 г.

Աստծո փրկությունը:


Աստծո պահած: Սակայն այս մարդիք կարծում են, թե այդ մարդու ոտքերը փրկեց իրեն:
Երբ մարդ չի հավատում Աստծուն, ամեն բան կանի, որ սխալ մեկնաբանի:
Պարզ երևում է այս կադրը, որ մարդը չեր կարա այդպես ցատկել, իրեն հրեցին:

Սակայն Սուրբ Գրքում պարզ ասեց Տեր Հիսուսը Իր առակում. 

<<...Ան ալ ըսաւ. "Ո՛չ, հա՛յր Աբրահամ. հապա եթէ մեռելներէ՛ն մէկը երթայ անոնց՝ պիտի ապաշխարեն։ 
Իսկ ան ըսաւ անոր. "Եթէ մտիկ չեն ըներ Մովսէսի եւ մարգարէներուն, պիտի չհամոզուին՝ նոյնիսկ եթէ մէկը մեռելներէն յարութիւն առնէ>>։  
                                                        

Комментариев нет:

Отправить комментарий