Դու սիրված ես

   Դու սիրված ես: Կա մեկը, որ հոգում է քեզ համար և անկեղծորեն փնտրում է քեզ: Այդ «Մեկը» Իր սերը ցույց է տվել քեզ: Նա վճարել է քո պարտքերը, քեզ համար տուն է պատրաստել, քեզ մի ժառանգ է պատրաստել, որպեսզի քեզ Թագավորի հարուստ և ուրախ զավակը դարձնի:
   Նա ցանկանում է հեռացնել քո վշտերը, հոգալ քո կարիքները, և սրբել ու չորացնել արցունքներդ: Թերևս ասես, թե ճշմարիտ չէ այս: Ճշմարիտ է և իրական, որ ուրախ ես լինելու: Այդ «Մեկը», որ քեզ շատ է սիրում, Աստված է` երկինք ու երկիր Արարողը: Նա սիրում է քեզ, թեև դու չես սիրում Նրան, թերևս նաև` ատում ես Նրան: Աստծո էությունը սեր է, սիրում է նաև իր թշնամիներին: Եվ նրանց համար ուղարկեց Իր Որդուն: Սրանից մեծ սեր որտե՞ղ կգտնես, բարեկա'մս:
   Որովհետեւ երբոր մենք դեռ տկար էինք՝ Քրիստոսը մեզ համար իր ժամանակումն ամբարիշտների տեղ մեռաւ։ Վասնզի հազիւ թէ մի արդարի համար մէկը մեռնի. (բայց մի բարի մարդի համար իցէ թէ մէկը համարձակի մեռնիլ.) Բայց Աստված հայտնեց իր սէրը դէպի մեզ, որ՝ երբոր մենք դեռ մեղավոր էինք՝ Քրիստոսը մեզ համար մեռաւ. (Հռոմ. 5:6-8)

Ատելություն

   Ատելությունը սարսափելի զգացմունք է, որը բաժանում է մարդկանց և դաժանացնում սրտերը: Սիրո մեջ սկսված շատ հարաբերություններ հաճախ ավարտվում են փոխադարձ մեղադրանքներով:
   Հնարավոր է, սիրելի՛ ընթերցող, որ քեզ մոտ ևս ինչ-որ մեկի նկատմամբ ատելության զգացում կա, որը վարակել է նաև քո սիրտը:
   Մի՛ թող, որ այդ զգացմունքը զարգանա, քանի որ այն կվնասի ոչ միայն քեզ, այլ նաև քեզ շրջապատող մարդկանց:
   Դու պետք է իմանաս, որ կա սիրող Աստված: Միայն Նա կարող է օգնել քեզ: Դու պետք է հասկանաս նաև, որ ուրիշ մարդկանցից ավելի լավը չես, պետք է ընդունես քո մեղքերը և ապաշխարես:
   Միայն այդ ժամանակ կարող ես ընդունել Աստծու սերը: Եվ միայն այդ ժամանակ Նա կարող է քեզ օգնել և փրկել: Հիսուս Քրիստոսն ասաց. «Առողջներուն բժիշկ պետք չէ, հապա հիւանդներուն. ես արդարները կանչելու չեկա, հապա մեղավորները» (Մարկ. 2:17): «Վասնզի մենք ալ ատենմը անմիտ էինք, անհնազանդ, մոլորեալ, և զանազան ցանկութիւններու ու հեշտութիւններու կը ծառայէինք. չարութիւնով ու նախանձով կը վարուէինք, ատելի էինք և մէկզ մէկ կ’ատեինք» (Տիտոս 3:3):
Բարի լուր
Հիսուսի արած գործը կատարյալն է:

Oրենքի գործերով չպիտի արդարացվի ոչ մի մարմին:

   Շատերը կարծում են, թե շատ բարի գործերի շնորհիվ է, որ մարդը վաստակում է հավիտենական փրկությունը:
   Կասկած չկա, որ բարի գործերը բարի նպատակ են հետապնդում. Բարությամբ պայքարել չարի դեմ:
   Անշուշտ, երկիրը շատ գեղեցիկ , հանդարտ ու հաճելի պիտի լիներ, եթե բոլորը բարին գործեին: Բայց բոլոր այդ գործերը չեն կարող նրանց երկինք տանել: Սա՛ է ճշմարտությունը:
    Տե՛ս թե ինչ է ասում Աստծո Խոսքը. «Քանի որ ոչ մի մարդկային էակ օրենքի գործերով չպիտի արդարացվի Նրա առաջ» (Հռոմ.3:20):
Աստված քեզանից ավելին է պահանջում, քան քո բարի գործերն են: Նա քե՛զ է ուզում, քո անձը, հոգիդ, էությունդ: Նա ուզում է քեզ Իր զավակը դարձնել: Նա է, որ քեզ համար մեռավ Գողգոթայի խաչի վրա, Նա է, որ քո ճշմարիտ կյանքն է:

Փրկության մասին:

Շատ-շատերը չեն մտածում իրենց կյանքի և հոգու անմահության մասին, քանզի նրանց մտահոգության առարկան իրենց ապրուստն ու կենցաղն է: Սակայն, թող իմանան, որ փրկության միայն մեկ ձև կա` Աստծո կենարար խոսքի մեջ գրված ձևը: Փրկության այդ օրհնյալ ուղին սկսվում է մեր մեղքերի ապաշխարությամբ, ապա` առաջնորդում հավատի:
   Հավատում ենք` վստահելով Գողգոթայի խաչի վրա Հիսուսի կատարած փրկության գործին: Երկնային ճանապարհից զատ որևէ այլ ուղի տանում է դեպ մահացու վախճան:
Ճշմարտությունը կարող ես գտնել Աստծո Խոսքի մեջ: Փրկության այդ ուղին արդեն շատերին է տրված, դա մեղքից ազատվելու և սրտի խաղաղություն գտնելու ուղին է: Աստծո Խոսքը քեզ ևս կարող է փրկել: Դեպի Աստված ու հավիտենական կյանք տանող միակ ճանապարհը Հիսուս Քրիստոսն է: Ուրեմն, Մի’ փակիր ականջներդ և սիրտդ մի’ կարծրացրու անհավատությամբ: Հրաժարվի’ր մահվան ճանապարհից:

Հիսուսի աշակերտը

Ես ուզում եմ Հիսուս Քրիստոսի աշակերտը լինել, քանզի Հիսուս ըսավ. <<...Ահա՛ այսպէս ալ ձեզմէ ա՛ն որ չհրաժարի իր ամբողջ ինչքէն, չի կրնար իմ աշակերտս ըլլալ>>։